Käyttöönotto

Bluetooth

Bluetooth-yhteyden muodostaminen:

 • Bluetooth-asetusten löytäminen
 • Bluetooth-laitteiden parittaminen
 • Yhdistäminen eri Bluetooth-laitteisiin (kuulokkeet, kaiuttimet, älykello)
 • Yhteyden katkaiseminen Bluetooth-laitteesta

Bluetooth-laitteiden hallinta:

 • Paritettujen laitteiden listaaminen
 • Yhteyden muodostaminen aiemmin paritettuun laitteeseen
 • Laitteen unohtaminen (parituksen poistaminen)
 • Laitteen nimen muuttaminen

Lisäasetukset:

 • Bluetoothin näkyvyyden hallinta
 • Tiedostonsiirto Bluetoothin kautta (jos laite tukee)
 • Bluetooth-äänenlaadun asettaminen
 • Virransäästöasetukset Bluetoothille

Vianetsintä:

 • Bluetooth-laitetta ei löydy
 • Yhteyden muodostamisongelmat
 • Bluetooth-äänen laadun heikkeneminen
 • Bluetooth-yhteyden virrankulutus
 • Yhteysongelmat autossa

Copyright 2024 – Tehdasasetukset.com

fiFinnish